DIDAKTIK

Steam Age er et fantasifuldt læringsunivers udviklet ud fra to hovedhensyn: Materialet skal dels fremstå underholdende, meningsfuldt og visuelt stimulerende for eleverne og dels være omfattende nok til at dække de fælles mål for grundskolens engelskundervisning i 4. klasse.

HVAD INDEHOLDER
STEAM AGE?

TRÆNINGSHÆFTE

Sjove og varierede opgaver med fokus på at give eleverne et personnært og brugbart engelskordforråd.

ONLINEPORTAL

Flotte animerede videoer om hovedpersonerne Cole og Lily, lyd til lytteøvelser, træningshæftet som tavlebog samt facit til alle opgaver i hæftet kan findes på onlineportalen.

ADGANG TIL INTERAKTIVE ØVELSER PÅ MINLÆRING.DK

Ved køb af et klassesæt får du og dine elever adgang til interaktive, selvrettende øvelser på minlæring.dk målrettet engelsk i mellemtrinnet.

SPROGLÆRING

HISTORIE-FORTÆLLING

Steam Age-universet kombinerer sprogindlæring og historiefortælling for at appellere til fantasien og skabe en sjov og motiverende læringsoplevelse for elever i 4. klasse. Studier i begynderundervisning viser nemlig, at brugen af narrativer kan danne en meningsfuld ramme om undervisningen og øge motivationen hos eleverne.

ORDFORRÅD

ORDFORRÅDS-
TILEGNELSE

Steam Age er udviklet med fokus på at give elever i 4. klasse et personnært og brugbart engelskordforråd, der bygger oven på det, de har tilegnet sig i indskolingen. Elevhæftet er derfor inddelt i 6 forskellige emner: Schools in England, The Street, Machines and Inventions, London, British Traditions og Travelling. I kapitlerne træner eleverne grundlæggende grammatik samt ordforråd og chunks i sjove tegne-, stave-, lytte- og samtaleøvelser.

FUNKTIONELT OG ANVENDELSESORIENTERET

Læremidlet bygger på et kommunikativt og funktionelt sprogsyn, hvor hovedfokus er at lære eleverne at anvende det nye sprog i praksis. Til dette formål afsluttes hvert kapitel med træning af små chunks (eller sætningsskabeloner), som eleverne efterfølgende kan bruge i korte dialoger i dagligdagen. Forskning viser nemlig, at dialogtræning ud fra chunks spiller en afgørende rolle i sprogindlæring, fordi de faste sætningsskabeloner kan fungere som en god støtte for eleverne og give dem mod og motivation til at kommunikere på det nye sprog.

MERE END BARE ET TRÆNINGSHÆFTE

Steam Age er et multimodalt læringsunivers, så derfor er der undervejs i elevhæftet QR-koder til videoer og lytteøvelser. QR-koderne er placeret på de relevante sider for at gøre det hurtigt og nemt for forældre og vikarer at tilgå video- og lydfiler uden en online læreradgang. I den daglige undervisning anbefaler vi dog, at læreren tilgår alt video- og lydmateriale via onlineportalen, så de multimodale elementer kan inkorporeres i den lærerstyrede undervisning med brug af smartboard, højttalere mv. Det er dermed ikke meningen, at eleverne selv skal scanne QR-koderne.